OSNOVNI PRINCIPI PRAVILNE ISHRANE

OSNOVNI PRINCIPI PRAVILNE ISHRANE

27 januara, 2021

Pravilna i zdrava ishrana postala je jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Pojam pravilne ishrane predstavlja zadovoljenost organizma nutrijentima i njihov uticaj na telesne karakteristike, biohemijski sastav, fiziološke karakteristike, funkcionalnu sposobnost i zdravstveno stanje organizma.

Pravilnim izborom hrane doprinosimo održavanju zdravlja, mentalnoj i telesnoj sposobnosti pa je zato važan kvalitetan i raznovrstan odabir namirnica. Da bi se sprovela pravilna ishrana neophodno je poznavati osnovne principe pravilne ishrane, sadržane u sledećem:

Racionalna ishrana

Predstavlja odnos između količine unete hrane i količine utrošene u organizmu za odgovarajuće procese, a to su: termoregulacija, rad unutrašnjih organa, fizička aktivnost, itd. Odstupanje od ove ravnoteže dovodi do preobilne ili nedovoljne ishrane. Racionalna ishrana istovremeno znači uzimanje namirnica koje su jeftinije, ali jednako vredne tako da se ne umanjuje nutritivna vrednost jela.

Uravnotežena ili umerena ishrana – predstavlja optimalnu količinu hranljivih sastojaka. Ona ne sme biti ni preobilna niti nedovoljna , ne samo u energetskom smislu, već i u pogledu i drugih hranljivih sastojaka, posebno vitamina i minerala. I preobilna i nedovoljna ishrana mogu dovesti do različitih poremećaja u organizmu i slabljenja njegove vitalne sposobnosti.

Raznovrsna, mešovita ishrana

Obuhvata dva pojma: grupe namirnica i vrstu jela. U toku dnevnog jelovnike potrebno je uzeti namirnice iz svih 7 grupa, odnosno 5 grupa ako se posmatra piramida ishrane. Zbog bogatstva naše, a i stranih kuhinja, jela trebaju biti raznovrsna i bez čestih ponavljanja, naravno ukoliko je to moguće. Truditi se da ishrana bude što raznovrsnija.

Ravnomernost obeda (dnevni ritam obeda)

Neophodno je u toku dana uzeti više obeda sa manjom količinom hrane, a posebno nepravilno celokupnu količinu hrane uzeti u obliku jednog obeda, pri čemu se opterećuju organi za varenje, pa i ceo organizam.

Da bi se ispunili ovi principi, postoje određeni faktori i kriterijumi.

Faktori:

– potrebe organizma, čoveka za kog se hrana priprema
– ekonomske mogućnosti
– kulturni nivo i navike u ishrani

Kriterijumi:

– estetski, koji podrazumeva pravilan način serviranja i privlačan izgled jela, što povoljno
utiče na apetit i podstiče ga
– sanitarni, koji podrazumeva pre svega mikrobiološku ispravnost namirnica, ali treba
obratiti pažnju i na hemijsku i radiološku ispravnost.

 

 

 

Autor: mr.sc.med.dr Veroslava Stanković, dijetolog

type your search

BRZI KONTAKT

ISKORISTI PRILIKU

Napravi  promenu sa našim izbalansiranim paketima zdrave ishrane